Ruhsal Engelli Bakımı

Ruhsal Engelli Bakımı

Ruhsal Engelli; Bireyin, değişik sebeplerle, ruhi ve akli özelliklerinde , hayatın gerçeklerine uymayacak düzeyde devamlı olarak beceri ve fonksiyon kaybı gösteren, normal dışı davranışlarda bulunan, birbirine zıt düşünce ve fikirlerde, akıl ve mantıkla bağdaşmayan görüş beyanlarında bulunan genelde değişik derecelerde bakıma muhtaç kişidir. Ruhsal engelliler, genelde psiko nevrozlar (nevrotik hastalıklar) ve psikozlar (akıl hastaları: şizofren) olarak iki grupta incelenmektedir.

Özel Ata Köşkü Bakım Merkezi 19 yaş ve üstü, kronik şizofreni, bipolar duygu durum bozukluğu ve depresyon gibi  ruhsal engelinden dolayı öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremediğinden başkasının bakımına ihtiyacı olan bireyin günlük tedavi , bakım barınma, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.