Zihinsel Engelli Bakımı

Zihinsel Engelli Bakımı

Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerde önemli derecede gerilik bunun yanı sıra uyulması gereken davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Özel Ata Köşkü Bakım Merkezi 19 yaş ve üstü, doğuştan veya sonradan hastalık nedeniyle meydana gelen mental retardasyon, down sendromu, otistik gibi zihinsel engelinden dolayı öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremediğinden başkasının bakımına ihtiyacı olan bireyin günlük tedavi , bakım barınma, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Engelli bireyin yüksek yararı gözetilerek, yaşam kalitesini arttırmak ve  yaşama uyumunu sağlamak üzere rehabilitasyon destek hizmeti sunulmaktadır. Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olan ve yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk , iletişim kurma, günlük beceriler , kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliği olup ağır zihinsel engelli bireylerin yaşamsal becerilerini  arttırmak üzere özel eğitim hizmetinden yararlandırmaları sağlanmaktadır.

Zihinsel Engelli Bireyin Hizmet Sunumunda;

-Psikolojik destek vererek  fizyolojik ve sosyal bakımını kolaylaştırmak,

-Aile ilişkileri ve yaşadığı çevreyi  iyi gözleyip bakımı etkileyen olumsuz durumları tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bakımını bu doğrultuda sağlamak,

-Zeka geriliği olan bireyin örgün/özel eğitim yetisi değerlendirilip yönlendirilmesini sağlamak,

-Bakımını kendi isteği, gücü ve alışkanlıkları dikkate alınarak  planlamak,

-Temel becerileri göz önünde bulundurarak bakıma eşlik etmesini teşvik etmek,

-Temel sağlık, hijyen ve öz bakım alışkanlıkları konusunda eğitilmesine yardımcı olmak,

-Sosyal etkinliklerde yeteneği ölçüsünde aktif rol alması konusunda yardımcı olmak

Temel hedefler olarak belirlenmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirerek kişinin yaşama azami ölçüde katılımı sağlanması amaçlanmaktadır.