Ana Konular

Yaşlı
Bakımı

Yaşam döngüsünün son evresi olan yaşlılık,fiziksel ve mental olarak hayatını idame ettiremeyecek ve yardıma ihtiyaç duyulacak bir evredir.Bu evrede yardıma en çok ihtiyaç duyulur.

Zihinsel Engellilik

Zihinsel engellilik genellikle doğumda mevcut olan ve bireyin entelektüel ve / veya duygusal gelişiminin yörüngesini benzersiz şekilde etkileyen farklılıklardır

Ruhsal Engellilik

Duygu düşünce ve davranışlarında normalden farklı görüntüler olması nedeni ile kişinin günlük yaşam aktivitelerini tamamlamada güçlük yaşanması

Küçük Bir Mutluluk

Yaşlı ve Engelli bireylerin yardıma muhtaç yaşantılarında bir küçük mutluluk verebilmek için uğraşıyoruz.

HAKKIMIZDA

Biz işini sevgiyle yapan bir takımız..

Sevgisini vermekten,onlarla üzülüp onlarla gülen engelli yaşamlarında onlara omuz olan bir grup gönüllü profesyonel 

Hizmetlerimizden
Kimler
Faydalanabilir ?

Merkezimiz; T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 30-07-2006 tarih ve 26244 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre açılış izni alınmış ve İlgili Bakanlığın ildeki birim olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürekli denetlenir.

Bakıma muhtaç engellilerin kendisinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi durumunda özel bakım merkezlerine yerleştirilebilmektedir. Bu işlem için bakıma muhtaç engellinin ikamet ettiği ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal inceleme ve bakım raporları hazırlayarak talep edilen özel bakım merkezine yerleştirilir. Ekonomik yoksunluk için belirlenen kriterde bulunan engellinin incelemesini yaptıktan sonra ücretsiz olarak kurumumuza yerleştirilmesi yapılmaktadır.

ÖZEL ATA KÖŞKÜ BAKIM MERKEZİ 

Bayram Hacılı Mahallesi 1317 Sokak No:1
Sarıçam/ADANA

0.534.593 95 31 (Ataköşkü)

0.534.593 95 29  (Hüseyin Aravcı)

0.545.379 48 13  (Yağmur Çolak)

ÖZEL ATA KÖŞKÜ CANEV BAKIM MERKEZİ 

Yeşiltepe Mahallesi2855 Sokak No:3
Sarıçam/ADANA

0.322.341 48 48 (AtaKöşkü Canev)

0.543.580 90 25 (Sevgi Yücel)