hizmetlerimiz

Standart Sunulan Hizmetlerimiz

» Doktor Takibi

» Hemşire

» Psikolog

» Sosyal Hizmet Uzmanı

» Hasta Bakıcı

» Diyet Uzmanı

 

» Uzaktan kumandalı  yataklar, 

» Hemşire çağırma zili, 

» Asansörlü bina,

» Tekerlekli sandalyeler, 

» Klima, 

» Buzdolabı, 

» Telsiz telefon,

» Aktivite odaları,

» TV salonları,

» Çok amaçlı toplantı salonları, 

» Yeterli ve dengeli beslenme Günde 3 öğün en az 4 çeşit yemek,2 Ara öğün (İster odada, isterse yemek salonunda yeme imkanı)

GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAM

YARDIMLI YAŞAM DESTEĞİ

NAZİK İLGİLİ PERSONEL

TIBBI BAKIM VE KONTROL

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Hızlıca akıp giden zaman, kaçınılmaz son olan yaşlılığı da beraberinde getirmektedir. Yaşlılıkta genel olarak yaşamsal faaliyetlerde yavaşlama ve de enerjilerin azalması durumları görülmektedir. Aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak görülen çeşitli hastalıklar, kişilerin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu durumlar için özen ve titizlikle bakılması gereken yaşlı büyüklerimiz, iş ya da sağlıksız ortam gibi çeşitli sebeplerden dolayı beklenen ilgiyi görememektedir. Söz konusu olan durumlar için gerçekleştirilmekte olan yaşlı bakım  hizmetlerinde, alanında uzman ve işinin ehli personel kadrosu yer almaktadır. Ortak yaşam alanlar sayesinde, yaşlıların diğer kişiler ile birlikte yaşam sürmeleri ve de iletişim kurmaları mümkün hale getirilmektedir.

Ata Köşkü Bakım Merkezlerinde zihinsel hastalıklar (Mental Retardasyon, Otistik, Down Sendromu vb.),  ruhsal/psikosomatik hastalıkların  (Şizofreni, Psikoz, Bipolar Bozuklukları,Depresyon vb.) yanı sıra  yaşla gelen nörolojik hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, Demans, Nörolojik atak/felç)  tedavi sonrasında rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Uzman hekimlerin takibiyle  Psikologlarımız bireysel görüşme ve grup tedavisini uygulamakta, Sosyal Hizmet Uzmanlarımız engelli ve yaşlı  bireylerin faaliyetlere katılımını saylayarak uğraş terapisi ile tedaviye katkıda bulunmaktadırla

Zihinsel Engelli Bakımı

Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerde önemli derecede gerilik bunun yanı sıra uyulması gereken davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Özel Ata Köşkü Bakım Merkezi 19 yaş ve üstü, doğuştan veya sonradan hastalık nedeniyle meydana gelen mental retardasyon, down sendromu, otistik gibi zihinsel engelinden dolayı öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremediğinden başkasının bakımına ihtiyacı olan bireyin günlük tedavi , bakım barınma, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Engelli bireyin yüksek yararı gözetilerek, yaşam kalitesini arttırmak ve  yaşama uyumunu sağlamak üzere rehabilitasyon destek hizmeti sunulmaktadır. Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olan ve yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk , iletişim kurma, günlük beceriler , kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliği olup ağır zihinsel engelli bireylerin yaşamsal becerilerini  arttırmak üzere özel eğitim hizmetinden yararlandırmaları sağlanmaktadır.

Zihinsel Engelli Bireyin Hizmet Sunumunda;

-Psikolojik destek vererek  fizyolojik ve sosyal bakımını kolaylaştırmak,

-Aile ilişkileri ve yaşadığı çevreyi  iyi gözleyip bakımı etkileyen olumsuz durumları tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bakımını bu doğrultuda sağlamak,

-Zeka geriliği olan bireyin örgün/özel eğitim yetisi değerlendirilip yönlendirilmesini sağlamak,

-Bakımını kendi isteği, gücü ve alışkanlıkları dikkate alınarak  planlamak,

-Temel becerileri göz önünde bulundurarak bakıma eşlik etmesini teşvik etmek,

-Temel sağlık, hijyen ve öz bakım alışkanlıkları konusunda eğitilmesine yardımcı olmak,

-Sosyal etkinliklerde yeteneği ölçüsünde aktif rol alması konusunda yardımcı olmak

 

Temel hedefler olarak belirlenmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirerek kişinin yaşama azami ölçüde katılımı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Left and right brain concept with colors music and science flat vector illustration

Ruhsal Engelli Bakımı

Ruhsal Engelli; Bireyin, değişik sebeplerle, ruhi ve akli özelliklerinde , hayatın gerçeklerine uymayacak düzeyde devamlı olarak beceri ve fonksiyon kaybı gösteren, normal dışı davranışlarda bulunan, birbirine zıt düşünce ve fikirlerde, akıl ve mantıkla bağdaşmayan görüş beyanlarında bulunan genelde değişik derecelerde bakıma muhtaç kişidir. Ruhsal engelliler, genelde psiko nevrozlar (nevrotik hastalıklar) ve psikozlar (akıl hastaları: şizofren) olarak iki grupta incelenmektedir.

Özel Ata Köşkü Bakım Merkezi 19 yaş ve üstü, kronik şizofreni, bipolar duygu durum bozukluğu ve depresyon gibi  ruhsal engelinden dolayı öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremediğinden başkasının bakımına ihtiyacı olan bireyin günlük tedavi , bakım barınma, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

TSE Standartları ile Sunulan Hizmetler

Bakım Merkezimizde barınma, bakım, beslenme ve temizlik hizmetlerimizle yaşlı ve engellilerin hayatlarını sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürmeleri sağlanmakla birlikte her türlü gereksinimleri profesyonel bakıcılarımız ve hemşirelerimiz tarafından karşılanmaktadır.

Hastalarımızın öz bakımı (el, tırnak bakımları, saç ve sakal tıraşları, özel vücut temizlikleri), giyinme, soyunma ve çamaşır yıkanması gibi bütün ihtiyaçları görevlilerimiz tarafından itinalı bir şekilde yapılmaktadır.

Bakım merkezimizde diyet uzmanı, aşçı ve yardımcısı mutfak personeli olarak uzman kadro ile hizmet vermekteyiz.

Titizlikle hazırlanan, yemekler tansiyon ve şeker gibi yaşlı ve engellilerimizin hastalıkları dikkate alınarak en az 4 çeşit 3 öğün ve 2 ara öğün olmak üzere diyet uzmanımız nezaretinde hazırlanıp, sunulmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermekteyiz. Yemek yiyemeyecek durumda olan yaşlı ve engellilerimize yemekleri görevlilerimiz tarafından yedirilmektedir.

Kayıt sitemi ve hizmetlerimiz 2017 yılında TSE tarafından TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olarak belgelendirilmiştir.

ÖZEL ATA KÖŞKÜ BAKIM MERKEZİ 

Bayram Hacılı Mahallesi 1317 Sokak No:1
Sarıçam/ADANA

0.534.593 95 31 (Ataköşkü)

0.534.593 95 29  (Hüseyin Aravcı)

0.545.379 48 13  (Yağmur Çolak)

ÖZEL ATA KÖŞKÜ CANEV BAKIM MERKEZİ 

Yeşiltepe Mahallesi2855 Sokak No:3
Sarıçam/ADANA

0.322.341 48 48 (AtaKöşkü Canev)

0.543.580 90 25 (Sevgi Yücel)